Artikel från Noranatt i NA 8 mars 2015

 Recension i Länsposten den 5 augusti. Tyärr inte på nätet.  

 

Här är en artikel från Noranatt 2015, precis efter att diktsamlingen kom från tryckeriet.

http://na.se/nyheter/nora/1.2873366-nattliga-kulturbloss-i-nora

 

 

Foto Carina Andersson